JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
NOTIS PERKAPALAN SAUDAGAR
Nombor Notis : JL 7/1996


Notis kepada Pemilik, pengusaha, Nahkoda, Pelaut dan semua pihak yang berkaitan


PINDAAN TARIKH PEPERIKSAAN SIJIL KECEKAPAN LAUT BAGI TAHUN 1996

Notis Perkapalan Saudagar Nombor 12/1995 bertarikh 7 Disember 1995 mengenai tarikh peperiksaan Sijil Kecekapan Laut bagi tahun 1996 berkaitan.

Dimaklumkan bahawa tarikh baru peperiksaan untuk "First Class Engine Driver" yang dijadualkan pada 12 November 1996 telah ditunda kepada 27 November 1996Sekian,(ZAINAL NOOR BIN SHAHADAN)
b.p. Ketua Pengarah Laut,
Semenanjung Malaysia.

Ibu Pejabat Laut Semenanjung Malaysia,
Peti Surat 12,
42007 PELABUHAN KLANG
MALAYSIA

Tarikh : 3 Oktober 1996