JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
NOTIS PERKAPALAN SAUDAGAR
Nombor Notis : JL 5/1996


Notis kepada Pemilik, pengusaha, Nahkoda, Anak-anak Kapal dan Pusat Latihan PelautPENETAPAN JUMLAH DAN KELAYAKAN OPERATOR BAGI KAPAL-KAPAL BERTARAF GMDSS

Merujuk kepada perkara tersebut diatas, adalah dengan ini pihak Jabatan menetapkan jumlah dan kelayakan operator bagi kapal-kapal bertaraf GMDSS seperti berikut:


Untuk makluman juga, sijil "General Operator Certificate" dan "Radio Electronic Certificate" yang dikeluarkan oleh negara asing perlu mendapat pengiktirafan dari Jabatan Telekom Malaysia sebagai sijil yang setaraf sebelum ianya diterima sebagai telah mematuhi keperluan yang dinyatakan diatas.Sekian(ABD. JAMIL BIN MURSHID)
b.p. Ketua Pengarah Laut,
Semenanjung Malaysia.

Ibu Pejabat Laut Semenanjung Malaysia,
Peti Surat 12,
42007 PELABUHAN KLANG
MALAYSIA

Tarikh : 1 Julai 1996