JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
NOTIS PERKAPALAN SAUDAGAR
Nombor Notis : JL 1/1996


Notis kepada Pemilik, pengusaha, Nahkoda, Anak-anak Kapal dan Pusat Latihan Pelaut.


PINDAAN TARIKH PEPERIKSAAN SIJIL KECEKAPAN LAUT BAGI TAHUN 1996

Notis Perkapalan nombor 12/1995 bertarikh 7 Disember 1995 mengenai tarikh Peperiksaan Sijil Kecekapan Laut bagi Tahun 1996 berkaitan

Dimaklumkan bahawa tarikh-tarikh baru peperiksaan untuk Master Foreign Going sahaja adalah seperti berikut;
PUSAT PEPERIKSAAN GRED PEPERIKSAAN TARIKH
PELABUHAN KLANG MASTER FOREIGN GOING 29 JANUARI
17 JUN
21 OKTOBER


(MUHAMMAD ABDUL BASAR BIN TAJI)
b.p. Ketua Pengarah Laut,
Semenanjung Malaysia.

Ibu Pejabat Laut Semenanjung Malaysia,
Peti Surat 12,
42007 PELABUHAN KLANG
MALAYSIA

Tarikh : 24 Januari 1996