9:19:59 PM | 05-Aug-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Notis / Pekeliling Pelabuhan / /
 

Wilayah Selatan 2017

 

Arkib

Semua pekeliling adalah dalam format PDF. Anda perlu menginstalasi aplikasi Acrobat Reader untuk memaparkan pekeliling.

No. Pekeliling Tajuk Tarikh
41/2017 Cadangan Projek Pembinaan Laluan Masuk Untuk Padang Golf Yang Dibangunkan Oleh Pihak Country Garden, Forest City Development, Tanjung Kupang Daerah Johor Bahru, Johor 28 Ogos 2017
42/2017 Kerja-Kerja Pengangkutan Pasir Dari Teluk Ruminia, Johor Ke Tuas, Singapura 12 September 2017
43/2017 Kerja-Kerja Pengangkutan Pasir Dari Muar, Johor Ke Tuas, Singapura 25 September 2017
44/2017 Kerja-Kerja Pengangkutan Pasir Dari Muar, Johor Ke Tuas, Singapura 27 September 2017
45/2017 Projek Penambakan Laut Untuk Tujuan Pembangunan Taman Perindustrian Petroluem & Maritim Seluas 1,672.80 Ekar Di Teluk Ruminia Mukim Pantai Timur, Daerah Kota Tinggi, Johor Darul Ta'zim Untuk Tetuan Spektrum Budi Sdn. Bhd. 02 Oktober 2017
46/2017 Cadangan Projek Penambakan Laut Di Tg. Pia Untuk Petroluem & Petrochemical Hub And Maritime Industrial Park Oleh Spektrum Kukuh Sdn. Bhd. 02 Oktober 2017
47/2017 Cadangan Projek Penambakan, Pelindung Tebing, Saliran Dan Kerja-Kerja Berkaitan Dengan Tanah Untuk Lido Waterfront Boulevard Di Jalan Abu Bakar/ Jalan Johor Skudai, Daerah Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim 02 Oktober 2017
48/2017 Cadangan Projek Penambakan, Pelindung Tebing, Saliran Dan Kerja-Kerja Berkaitan Dengan Tanah Untuk Lido Waterfront Boulevard Di Jalan Abu Bakar/ Jalan Johor Skudai, Daerah Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim 15 Oktober 2017
49/2017 Cadangan Projek Pembinaan Laluan Masuk Untuk Padang Golf Yang Dibangunkan Oleh Pihak Country Garden, Forest City Development, Tanjung Kupang Daerah Johor Bahru, Johor 15 Oktober 2017
50/2017 Latiham Tumpahan Bahan Kimia Di Jambatan Kedua (2nd Link) Dalam Had Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor Darul Ta'zim 14 November 2017
51/2017 Kerja-Kerja Pengangkutan Pasir Dari Muar, Johor Ke Tuas, Singapura 02 November 2017
52/2017 Kerja-Kerja Pengangkutan Pasir Dari Muar, Johor Ke Tuas, Singapura 25 Oktober 2017
53/2017 Pembetulan Lokasi Kepada Pekeliling No. 34 Dan 43 01 November 2017
54/2017 Aktiviti Survei Hidrografi Di Kawasan Senibing - Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 22 November 2017
55/2017 Permohonan Kebenaran Untuk Menjalankan Cone Penetrometer Test Survey NDC 2018-Supply And Installation Submarine Power Cables, Auxiliary Cables And Accessories 22 November 2017
56/2017 Projek Penambakan Laut Untuk Tujuan Pembangunan Taman Perindustrian Petroleum & Maritim Seluas 1,672.80 Ekar Di Teluk Ramunia Mukim Pantai Timur, Daerah Kota Tinggi Johor Darul Ta'zim Untuk Tetuan Spektrum Budi Sdn. Bhd. 23 November 2017
57/2017 Kerja-Kerja Pengangkutan Pasir Dari Muar, Johor Ke Tuas, Singapura 23 November 2017
58/2017 Cadangan Projek Pembinaan Laluan Masuk Untuk Padang Golf Yang Dibangunkan Oleh Pihak Country Garden, Forest City Development, Tanjung Kupang Daerah Johor Bahru, Johor 26 November 2017
59/2017 Cadangan Projek Penambakan Laut Di Tg. Pia Untuk Petroleum & Petrochemical Hub & Maritime Industrial Park Oleh Spektrum Kukuh Sdn. Bhd. 23 November 2017
60/2017 Projek Penambakan Laut Untuk Tujuan Pembangunan Taman Perindustrian Petroleum & Maritim Seluas 1,672.80 Ekar Di Teluk Ramunia Mukim Pantai Timur, Daerah Kota Tinggi Johor Darul Ta'zim Untuk Tetuan Spektrum Budi Sdn. Bhd. 26 November 2017
61/2017 Kerja-Kerja Pengerukan Untuk Mendapatkan Alur Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor Darul Ta'zim 04 Disember 2017
62/2017 Aktiviti Survei Hidrografi Di Kawasan Had Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor 27 November 2017
63/2017 Permohonan Kebenaran Untuk Menjalankan Cone Penetrometer Test Survey NDC 218-Supply And Installation Submarine Power Cables, Auxilary Cables And Accessories 04 Disember 2017
64/2017 Kerja-Kerja Pembangunan Semula Tanda Suar Arah Di NeVille Rock, Tg. Belungkor, Johor Darul Ta'zim 07 Disember 2017
65/2017 Permohonan Bagi Kerja Penyelaman Di Kapal APL Atlanta Di Dalam Kawasan Dermaga Pelabuhan Pasir Gudang 04 Disember 2017
66/2017 Memohon Kebenaran Untuk Menjalankan 'MBES Bathymetric Survey' Di Kawasan Had Pelabuhan Johor Bahru 10 Disember 2017
67/2017 Larangan Kapal Atau Bot Berbendera Asing Yang Menjalankan Perkhidmatan Di Dalam Semua Pelabuhan Di Negeri Johor 11 Disember 2017
68/2017 Kerja-Kerja Pengangkutan Pasir Dari Muar, Johor Ke Tuas, Singapura 10 Disember 2017
69/2017 Cadangan Projek Penambakan Laut Di Tg. Pia Untuk Petroleum & Petrochemical Hub And Maritime Industrial Park Oleh Spektrum Kukuh Sdn. Bhd. 10 Disember 2017
70/2017 Cadangan Projek Penambakan, Pelindung Tebing, Saliran Dan Kerja-Kerja Berkaitan Dengan Tanah Untuk Lido Waterfront Boulevard Di Jalan Abu Bakar/ Jalan Johor Skudai, Daerah Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim 10 Disember 2017
71/2017 Cadangan Projek Penambakan Laut Untuk Tujuan Pembangunan Taman Perindustrian Petroleum & Maritim Seluas 1,672.80 Ekar Di Teluk Ramunia Mukim Pantai Timur, Daerah Kota Tinggi, Johor Darul Ta'zim Untuk Tetuan Spektrum Budi Sdn. Bhd. 10 Disember 2017
72/2017 Kerja-Kerja Salvej JBB Yu Hang 258 Di Dalam Had Pelabuhan Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim 15 Disember 2017
73/2017 Aktiviti Sukan Air Di Sungai Pendas Laut, Had Pelabuhan Johor Bahru 21 Disember 2017
74/2017 Lanjutan Kerja-Kerja Pembangunan Semula Tanda Suar Arah Di Neville Rock Tg. Belungkor, Johor Darul Ta'zim 27 Disember 2017
75/2017 Permohonan Survei Marin Hidrografik Bagi Kerja Survei Bebas Untuk Mendalamkan Dan Melebarkan Alur Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Pelepas 14 Disember 2017
76/2017 Pemberitahuan Menjalankan Operasi Kerja Secara 24 Jam Bagi Kerja-Kerja Pengerukan Untuk Mendapatkan Alur Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor Darul Ta'zim 14 Disember 2017