8:45:27 AM | 14-Jul-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Notis / Pekeliling Pelabuhan / /
 

Wilayah Selatan 2017

 

Arkib

Semua pekeliling adalah dalam format PDF. Anda perlu menginstalasi aplikasi Acrobat Reader untuk memaparkan pekeliling.

No. Pekeliling Tajuk Tarikh
01/2017 Lanjutan Tempoh Bekerja Bagi Aktiviti-Aktiviti Pengerukan Dan Pembinaan Marin Di Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang Dan Aktiviti Pelupusan Di Luar Pantai Tenggara Negeri Johor 02 Januari 2017
02/2017 Aktiviti-Aktiviti Pengerukan Dan Pembinaan Marin Di Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang Dan Aktiviti Pelupusan Di Luar Pantai Tenggara Negeri Johor - Tambahan Vesel-Vesel Bekerja 15 Januari 2017
03/2017 Pembetulan Kepada Pekeliling Pelabuhan No. 21/2016 24 Januari 2017
04/2017 Pengurusan Dan Pelupusan Sampah Daripada Kapal-Kapal Ketika Berada Dimana-Mana Pelabuhan Atau Tempat Didalam Negeri Johor 12 Februari 2017
05/2017 Kerja-Kerja Pembangunan Dan Aktiviti Pengerukan Untuk Projek Utilities, Interconnection, Offsite (UIO) Facilies: Construction And Commisioning (CC) Of Marine Works For Strom Water Outfall (SWO) And Effluent Treatment Plants (ETP) Outlet Pipeline For Rapid Project Di Tg. Setapa, Daerah Kuala Tinggi, Johor 02 April 2017
06/2017 Kawasan Bekerja Diwujudkan Untuk Rapid Package 12B - Engineering, Procument, Construction And Commisioning Of Solid Product Jetty And Associated Handling Facilities (EPCC) Di Tg. Setapa, Johor - Tambahan Vessel-Vessel Bekerja 02 April 2017
07/2017 Pindaan Kepada Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 - Akta A1519 Dan Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa 02 April 2017
08/2017 Aktiviti Penyiasatan Tanah Di Perairan Senibong - Had Pelabuhan Psir Gudang, Johor 05 April 2017
09/2017 Aktiviti Survei Hidrografi Di Had Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor 06 April 2017
10/2017 Kewujudan Kabel Talian Penghantaran 132KV Merentasi Sungai Johor, Kota Tinggi, Johor 21 Mei 2017
11/2017 Aktiviti Penyiasatan Tanah Di Perairan Tanjung Langsat - Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 25 Mei 2017
12/2017 Aktiviti Survei Hidrografi Di Had Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor 25 Mei 2017
14/2017 Aktiviti-Aktiviti Pengerukan Dan Pembinaan Marin Di Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang Dan Aktiviti Pelupusan Di Luar Pantai Tenggara Negeri Johor - Tambahan Vesel-Vesel Bekerja 01 Jun 2017
16/2017 Kawasan Bekerja Di Wujudkan Untuk Rapid Package 12B - Engineering, Procument, Consruction, Commisioning Of Solid Product Jetty And Associated Handling Facilities (EPCC) Di Tanjung Setapa, Johor ~Tambahan Vesel-Vesel Bekerja~ 31 Julai 2017
17/2017 Kawasan Bekerja Bagi Projek Engineering Procument Construction And Comissioning (EPCC) Contract For New Coal Loading Jetty And Associated Bulk Material System 1 X 1000MV Coal Fired Power Plant At Tanjung Bin Johor By Tanjung Bin Energy Sdn. Bhd. 03 Ogos 2017
18/2017 Kawasan Bekerja Bagi Projek Engineering Procument Construction And Comissioning (EPCC) Of Solid Product Jetty And Associated Jandling Facilities (SPJ) At Tanjung Setapa 01 Ogos 2017
19/2017 Kawasan Bekerja Di Wujudkan, Cadangan Projek Penambakan Laut Di Tg. Piai Untuk Petroluem & Petrochemical Hub And Maritime Industrial Park Oleh Spektrum Kukuh Sdn. Bhd. 04 Ogos 2017
20/2017 Kerja-Kerja Salvage Harita Berlian 18 Di Perairan Pengerang, Johor 06 Ogos 2017
21/2017 Permohonan Kebenaran Untuk Kapal Kabel C.S Resolute Bagi Menjalankan Kerja-Kerja Pembaikpulih Dan Penyelenggaraan Sistem Kabel Dasar Laut East Asia Crossing 2 (EAC2) Segmen 2A1 Di Dalam Zon Ekonomi Eksklusif 03 Ogos 2017
22/2017 Cadangan Projek Pembinaan Laluan Masuk Untuk Padang Golf Yang Dibangunkan Oleh Pihak Country Garden, Forest City Development, Tanjung Kupang, Daerah Johor Bahru, Johor 03 Ogos 2017
23/2017 Kawasan Bekerja Di Wujudkan Untuk Rapid Package 12B - Engineering, Procument, Construction And Commisioning Of Solid Product Jetty And Associated Handling Facilities (EPCC) Di Tanjung Setapa, Johor ~Tambahan Vesel-Vesel Bekerja~ 15 Ogos 2017
24/2017 Kawasan Bekerja Di Wujudkan Bagi Kerja-Kerja Pembaikan Dan Penyelenggaraan Sistem Kabel Dasar Laut East Asia Crossing 2 (EAC2) Segment 2A1 Di Dalam Zon Ekonomi Eksklusif 15 Ogos 2017
25/2017 Kelulusan Bekerja Bagi Kapal Salvage - Wreck Removal Harita Berlian 18 Di Perairan Pengerang, Johor 03 Ogos 2017
26/2017 Kawasan Bekerja Diwujukan Bagi Aktiviti Pengerukan Di Kuala Mersing, Johor Bahru Takzim 03 Ogos 2017
27/2017 Projek Penambakan Laut Untuk Tujuan Pembangunan Taman Perindustrian Petroluem & Maritim Seluas 1,672.80 Ekar Di Teluk Ramunia Mukim Pantai Timur , Daerah Kota Tinggi, Johor Darul Ta'zim Untuk Tetuan Spektrum Budi Sdn. Bhd. 03 Ogos 2017
28/2017 Cadangan Projek Untuk Pembinaan Laluan Masuk Untuk Padang Golf Yang Dibangunkan Oleh Pihak Country Garden, Forest City Development, Tanjung Karang, Daerah Johor Bahru, Johor 03 Ogos 2017
29/2017 Pembetulan Kepada Pekeliling Pelabuhan No 22/2017 03 Ogos 2017
30/2017 Cadangan Projek Pembinaan Laluan Masuk Padang Golf Yang Dibangunkan Oleh Pihak Country Garden, Forest City Development, Tanjung Kupang, Daerah Johor Bahru, Johor 27 Ogos 2017
31/2017 Cadangan Untuk Penambakan, Pelindung Tebing, Saliran dan Kerja-Kerja Berkaitan Tanah Untuk Lido Waterfront Boulevard Di Jalan Tun Abu Bakar / Jalan Johor Skudai, Daerah Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim 27 Ogos 2017
32/2017 Pemberitahuan Pusat Komunikasi Secara 24 Jam 17 September 2017
33/2017 Keperluan Vesel Dan Kraf Peleseran Berlesen Dan Pendaftaran Asing Untuk Membuat Laporan Ketibaan Dan Pelepasan Di Pejabat Pelabuhan Tanjung Pengelih, Johor 20 September 2017
34/2017 Kerja-Kerja Pengangkutan Pasir Dari Muar, Johor Ke Tuas, Singapura 26 September 2017
35/2017 Permohonan Kapal Untuk Kerja-Kerja Salvage - Wreck Removal Cai Jun 3 Di Perairan Pengerang, Johor 26 September 2017
36/2017 Cadangan Untuk Penambakan, Pelindung Tebing, Saluran Dan Kerja-Kerja Berkaitan Dengan Tanah Untuk Lido Waterfront Boulevard Di Jalan Abu Bakar/ Jalan Johor Skudai, Daerah Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim 12 September 2017
37/2017 Cadangan Untuk Penambakan, Pelindung Tebing, Saluran Dan Kerja-Kerja Berkaitan Dengan Tanah Untuk Lido Waterfront Boulevard Di Jalan Abu Bakar/ Jalan Johor Skudai, Daerah Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim 19 September 2017
38/2017 Pembetulan Kepada Pekeliling Pelabuhan No 26/2017 10 September 2017
39/2017 Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pengerukan Dermaga Di Pelabuhan Tanjung Langsat 22 Oktober 2017
40/2017 Projek Kerja-Kerja Pengerukan Di Kuala Mersing, Johor Darul Ta'zim 04 Oktober 2017