2:34:50 PM | 10-Jul-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Notis / Pekeliling Pelabuhan / /
 

Wilayah Selatan 2016

 

Arkib

Semua pekeliling adalah dalam format PDF. Anda perlu menginstalasi aplikasi Acrobat Reader untuk memaparkan pekeliling.

No. Pekeliling Tajuk Tarikh
01/2016 Kejohanan Piala Monsun Siri World Match Racing Tour 20 Januari 2016
02/2016 Aktiviti Penyiasatan Tanah Di Perairan Tg. Setapa - Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 07 Februari 2016
03/2016 Aktiviti Pengerukan Di dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang Di Luar Pantai Pengerang Dan Aktiviti-Aktiviti Pelupusan Di Luar Pantai Timur Johor 22 Februari 2016
04/2016 Kerja-Kerja Pengerukan Di Sekitar Jeti Tambahan Loji Janakuasa Tanjung Bin Di Dalam Had Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor 18 Mac 2016
05/2016 Kawasan Bekerja Diwujudkan Bagi Aktiviti Pengerukan Untuk Projek Terminal Laut Dalam Pengerang adn Aktiviti Pelupusan Di Luar Pantai Tenggara Negeri Johor 18 Mac 2016
06/2016 Penganjuran Aktiviti Air Sempena Festival Demi Johor Dua 2016 22 Mac 2016
07/2016 Aktiviti Survei Hidrogarfi Di Had Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor 05 April 2016
08/2016 Aktiviti Survei Di Selat Johor - Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 17 Mei 2016
09/2016 Lanjutan Tempoh Bekerja Bagi Aktiviti Pengerukan Di Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang Dan Aktiviti Pelupusan Di Luar Pantai Tenggara Negeri Johor 25 Mei 2016
10/2016 Aktiviti Survei Hidrografi Di Had Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor 20 Jun 2016
11/2016 Pemasangan Paip Gas Merentasi Sungai Johor Dan Selat Mendana Di Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 30 Jun 2016
13/2016 Kawasan Bekerja Di Wujudkan Untuk Projek Pembangunan Taman Perindustrian Petroleum Dan Maritim Di Teluk Ramunia, Johor 14 Ogos 2016
14/2016 Pembetulan Kepada Pekeliling Pelabuhan No 04/2016 14 Ogos 2016
15/2016 Penempatan Baru Pelampung Navigasi Di Perairan Teluk Ramunia, Johor 24 Ogos 2016
16/2016 Kawasan Bekerja Diwujudkan Untuk Projek Pembangunan Taman Perindustrian Petroleum & Maritim di Teluk Ramunia, Johor 26 September 2016
17/2016 Aktiviti Survei Bathymetric Di Had Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor 24 November 2016
18/2016 Pembinaan Kompleks Pendaratan Ikan Dan Benteng Pemecah Ombak Di Kawasan Punggai, Pengerang, Kota Tinggi, Johor 24 November 2016
19/2016 Aktiviti Penyiasatan Tanah Di Had Pelabuhan Johor Bahru, Johor 15 Disember 2016
20/2016 Aktiviti-Aktiviti Pengerukan Di Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang Di Luar Pantai Pengerang Dan Aktiviti-Aktiviti Pelupusan Di Luar Pantai Timur Johor 15 Disember 2016
21/2016 Pengangkutan Pasir Dari Teluk Ramunia, Johor Ke Tuas, Singapura 18 Disember 2016
22/2016 Pindaan Waktu Operasi Di Pejabat Laut Pasir Gudang Dan Pejabat Laut Tanjung Pelepas 18 Disember 2016
23/2016 Pemasangan Paip Gas Merentasi Sungai Johor Dan Selat Mendana Di Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang - Lanjutan Tempoh Bekerja 22 Disember 2016
24/2016 Kawasan Bekerja Di Wujudkan Untuk Rapid Package 12b - Engineering, Procument, Construction And Commisioning Of Solid Product Jetty And Associated Handling Ficilities (EPCC) Di Tanjung Setapa, Johor 21 Disember 2016