7:14:49 AM | 14-Jul-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Notis / Notis Perkapalan Malaysia / /
 

Notis Perkapalan Malaysia 2016

 

Arkib

Semua notis adalah dalam format PDF. Anda perlu menginstalasi aplikasi Acrobat Reader untuk memaparkan notis.

No. Notis Tajuk Tarikh
01/2016 Penghantaran Laporan Penerimaan Minyak, Pembayaran Invois Sumbangan Dan Penghantaran Laporan Secara Atas Talian Kepada IOPC Funds 08 Januari 2016
02/2016 Garis Panduan Berkaitan Pengesahan Berat Kasar Kontena Berkargo 11 Januari 2016
03/2016 Bidang Kuasa Dan Tanggungjawab Pegawai Sekuriti Kawasan Pelabuhan (MTSO) Dan Pegawai Sekuriti Kemudahan Pelabuhan (MFSO) 15 Januari 2016
04/2016 Garispanduan Berhubung Pembinaan Pelampung Pandu Jenis Keluli 01 Mac 2016
05/2016 Penguatkuasaan Pengesahan Berat Kasar Kontena Berkargo 03 Jun 2016
06/2016 Peraturan Berkenaan Susun Atur Tempat Duduk Dan Ruangan Bagasi Untuk Kapal Penumpang 28 Jun 2016
07/2016 Peringatan Mengenai Keperluan Mandatori Perlindungan Insurans Atau Jaminan Kewangan Bagi Semua Kapal Yang Berada Di Dalam Perairan Semenanjung Malaysia, Perairan Wilayah Persekutuan Labuan Dan/Atau Zon Ekselusif Ekonomi Malaysia - Akta Perkapalan Saudagar (Pindaan Dan Peluasan) 2011 [Akta A1393] 22 Ogos 2016
08/2016 Pemakluman Berkenaan Pindaan 2014 Bagi Konvensyen Buruh Maritim 2006 29 September 2016
09/2016 Pelaksanaan Konvensyen Buruh Mariitm, 2006 - Keperluan Pematuhan Baru Bagi Keselamatan Kewangan Berhubungan Dengan Penghantaran Balik Pelaut (Abandoned) Dan Bayaran Pampasan Bagi Kecederaan Semasa Bekerja 23 Disember 2016