8:20:10 AM | 14-Jul-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Notis / Notis Perkapalan Malaysia / /
 

Notis Perkapalan Malaysia 2014

 

Arkib

Semua notis adalah dalam format PDF. Anda perlu menginstalasi aplikasi Acrobat Reader untuk memaparkan notis.

No. Notis Tajuk Tarikh
01/2014 Tarikh Peperiksaan Lisan Perakuan Kekompetenan Bagi Tahun 2014 06 Januari 2014
02/2014 Pelaksanaan Kursus Sekuriti Di Bawah STCW 78 Dan Pindaan 08 Januari 2014
03/2014 Garis Panduan Permohonan Untuk Menjalankan Aktiviti Kapal Ke Kapal (Bunker) Di Dalam Kawasan Had Pelabuhan 16 Januari 2014
04/2014 Penetapan Tarikh Permulaan Penguatkuasakan Akta Perkapalan Saudagar (Pindaan Dan Perluasan) 2011 [Akta A1393]-Limitation Of Liability For Maritime Claims 1976 Seperti Yang Pinda Melalui Protokol 1996
03 Jun 2014
05/2014 Pemakluman Kepada Pengarah Laut Berhubung Sebarang Aktiviti Melibatkan Kapal Dalam Perairan Malaysia
02 Julai 2014
07/2014 Pelaksanaan Sistem Permohonan Sijil Perakuan Insuran "International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1992)” (CLC 92) Dan "International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001” (BCC 2001) Secara Atas Talian
24 Julai 2014
08/2014 Pembetulan Kepada Garis Panduan Permohonan Untuk Menjalankan Aktiviti Kapal Ke Kapal (Bunker) Di Dalam Kawasan Had Pelabuhan
20 Julai 2014
09/2014 Senarai P & I Clubs Dan Syarikat-Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia Bagi Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) CLC 1992 Dan BCC 2001
08 September 2014
10/2014 Notifikasi Pemakluman Zon Keselamatan Di Perairan Negara Brunei Darussalam
14 November 2014
11/2014 Garis Panduan Penyediaan Dan Kelulusan Prosedur Persampelan, Ujian Dan Kawalan Kandungan Lembapan Kargo Pukal Pejal Yang Boleh Cair
03 Disember 2014