5:45:33 PM | 08-Aug-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Laman Utama /
 

Hal Ehwal Pelaut Dan Pelabuhan

 

11. Berapakah bayaran yang dikenakan bagi permohonan Dokumen Keanggotaan Selamat?

Bayaran akan dikenakan setelah permohonan diluluskan dan dokumen tersebut hanya akan diserahkan kepada pemohon setelah menjelaskan pembayaran. Jumlah yang perlu dibayar adalah bergantung pada jenis permohonan seperti yang dinyatakan dalam NMPM6/2010.

12. Berapa lamakah proses pengeluaran Dokumen Keanggotaan Selamat?

Permohonan Dokumen Keanggotaan Selamat akan diproses dalam tempoh satu (1) bulan berdasarkan tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.

13. Jika sebuah kapal ingin memiliki lebih dari satu Dokumen Keanggotaan Selamat apakah keperluan-keperluan yang perlu dipenuhi?

Sebuah kapal boleh memiliki lebih dari satu Dokumen/Perakuan Keanggotaan Selamat bergantung pada satu-satu jenis pelayaran iaitu 'Domestik, Pesisir Pantai atau Tanpa Had'. Keperluan-keperluan yang perlu dipenuhi adalah seperti yang digariskan dalam NPM7/2009.

14. Berapa lamakah tempoh sahlaku Dokumen/Perakuan Keanggotaan Selamat?

Tempoh sahlaku Dokumen/Perakuan Keanggotaan Selamat adalah selama lima tahun.

 

15. Saya ingin mendapat maklumat lebih lanjut berkenaan Perakuan kekompetenanberdasarkan STCW 78 pindaan 2010 dan pembangunan kursus bagi semua Jurutera Elektrik’

Seperti sedia maklum tempoh peralihan kuatkuasa STCW 78 (pindaan 2010) adalah selama 5 tahun bermula 1 jan 2012.Semua institusi yang diluluskan oleh Jabatan Laut Malaysia akan menguna pakai semua kehendak yang disyaratkan didalam STCW dan seterusnya semua kursus-kursus baru akan dijalankan bermula pertengahan 2014. Electrical Technical Officer masih didalam pembinaan module dan kursus tersebut akan ditawarkan pada pertengahan 2014.

16. Saya sangat berbesar hati, jika pihak Jabatan Laut dapat memberi maklumat lanjut berkenaan STCW 78 pindaan 2010 untuk Elect Technical
Officer yang sedia ada berkenaan garis panduan untuk mendapatkan Perakuan

Bagi pelaut yang telah sedia ada dan berkhidmat sebagai jurutera electrik diatas kapal ,pihak Jabatan Laut Malaysia akan menjalankan penilaian (oral examination) sebelum mengeluarkan sijil perakuan kekompetenan (ETO). Mohon tuan dapat mendapatkan maklumat dari masa ke semasa berkenaan notis JLM didalam website http://www.marine.gov.my/jlm/index.asp

 

17. Saya merupakan seorang pelaut yang tidak mempunyai perakuan kekompetenan dan telah berkhidmat sebagai Rating selama 3 tahun dan bercadang untuk meningkatkan kompeten dalam bidang kelautan. Walaubagaimanapun, saya mempunyai masalah kekangan kewangan. Bagaimana cara untuk saya mendapatkan bantuan bagi mencapai cita-cita saya?

Anda boleh membuat permohononan biasiswa Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut (KWPPL) untuk meningkatkan perakuan kekompetenan dengan mengisi borang permohonan yang boleh dimuat turun pada laman web Jabatan Laut Malaysia www.marine.gov.my pada Nota Panduan Marin (NMPM) 1/2013)

18. Bagaimanakah cara untuk orang tanggungan bagi Pelaut Malaysia yang telah meninggal dunia untuk membuat permohonan bantuan khairat kematian?

Permohonan bantuan khairat kematian boleh dibuat dengan merujuk Nota Panduan Marin 2/2013 dalam tempoh 3 bulan selepas kematian.

19. Bagaimanakah cara untuk saya mendapatkan kad dan buku Perkhidmatan dan kad pelaut?

Anda perlu menjalankan pemeriksaan perubatan di klinik panel yang diluluskan oleh Jabatan Laut Malaysia dan membuat permohonan secara atas talian melalui sistem Dokumen Pelaut (SDPx) dan boleh di akses melalui http://www.marine.gov.my/jlm/index.asp.

20. Berapakah kadar yang dikenakan untuk kad Pelaut?

Kadar bayaran yang dikenakan untuk kad pelaut adalah seperti berikut:

Tempatan RM50.00

Asing RM 100.00

Kerajaan RM5.00