8:23:24 AM | 14-Jul-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Notis / Notis Perkapalan Malaysia / /
 

Notis Perkapalan Malaysia 2013

 

Arkib

Semua notis adalah dalam format PDF. Anda perlu menginstalasi aplikasi Acrobat Reader untuk memaparkan notis.

No. Notis
Tajuk Tarikh
04/2013 Pemantapan Kualiti Tenaga Pengajar Institut Latihan Maritim
29 Mac 2013
05/2013 Pelantikan Semula Organisasi Sekuriti Yang Diiktiraf Di Bawah Seksyen 249x Ordinan Perkapalan Saudagar (OPS) 1952
02 Ogos 2013
06/2013 Pengiktirafan KR – CON Sebagai Media Elektronik Bagi Alternatif Penerbitan Asal IMO Bagi Kapal Berdaftar Malaysia
31 Julai 2013
07/2013 Perlaksanaan Konvensyen Buruh Maritim 2006 Di Malaysia
20 Ogos 2013
08/2013 Piawaian Sijil Pemeriksaan Perubatan Dibawah Konvensyen Antarabangsa STCW 78 Seperti Di Pinda Dan MLC 2006
13 September 2013
09/2013 Permohonan Lantikan Sebagai Pemeriksa Kapal Bagi Pihak Jabatan Laut Malaysia
11 Oktober 2013