8:55:07 AM | 14-Jul-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Notis / Pekeliling Pelabuhan / /
 

Wilayah Selatan 2008

 

Arkib

Semua notis adalah dalam format PDF. Anda perlu menginstalasi aplikasi Acrobat Reader untuk memaparkan pekeliling.
No. Notis Tajuk Tarikh
01/2008 Pengerukan Penyelenggaraan Di Pelabuhan Johor, Pasir Gudang 4 Januari 2008
02/2008 Kerja-Kerja Survei Laluan Dan Pemasangan Kabel Dasar Laut Diluar Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 4 Januari 2008
03/2008 Siasatan Tanah Didalam Had Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor - Lanjutan Tempoh Bekerja 18 Januari 2008
04/2008 Kerja-Kerja Di Limbungan Malaysia Marine & Heavy Engineering (Mmhe, Pasir Gudang, Johor 01 Februari 2008
05/2008 Kerja-Kerja Kabel Dasar Laut Di Persisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 05 Februari 2008
06/2008 Kerja-Kerja Kabel Dasar Laut Di Persisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 06 Februari 2008
07/2008 Kerja-Kerja Pemasangan Kabel Dasar Laut Diluar Pantai Mersing, Johor 11 Februari 2008
08/2008 Kerja-Kerja Pembinaan Marin Di Jambatan Sultan Ismail Di Sungai Muar, Johor 21 Februari 2008
09/2008 Pengerukan Penyelenggaraan Di Pelabuhan Johor, Pasir Gudang - Tambahan Vesel Kerja 21 Februari 2008
10/2008 Kerja-Kerja Pembaikan Kabel Dasar Laut Dipesisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor - Lanjutan Tempoh Bekerja 28 Februari 2008
11/2008 Siasatan Tanah Di Pelabuhan Mersing, Johor 28 Februari 2008
12/2008 Kerja-Kerja Pembaikan Kabel Dasar Laut Dipesisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 28 Februari 2008
13/2008 Kerja-Kerja Pemeriksaan Selepas Pemasangan Dan Penanaman Kabel Dasar Laut Di Luar Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 4 Mac 2008
14/2008 Kerja-Kerja Pembaikan Kabel Dasar Laut Dipesisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor - Tambahan Vesel-Vesel Kerja 6 Mac 2008
15/2008 Kajian Marin Didalam Had-Had Pelabuhan Tanjung Pelepas Dan Johor Bahru 7 Mac 2008
16/2008 Operasi Mengait Laluan Sebelum Pemasangan Kabel Dasar Laut Di Luar Pantai Mersing, Johor 13 Mac 2008
17/2008 Siasatan Tanah Di Pelabuhan Johor Bahru - Lelurus Bandar 13 Mac 2008
18/2008 Kerja-Kerja Memasang Boya Tambatan Di Had Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor 28 Mac 2008
19/2008 Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Johor 03 April 2008
20/2008 Latihan Menembak Peluru Hidup Dari Bumi Ke Udara Di Tanjung Logok, Kota Tinggi, Johor 10 April 2008
21/2008 Pemasangan Boya Pemrofil Arus Doppler Akustik (Adcp) Diluar Pantai Mersing, Johor 10 April 2008
22/2008 Kerja-Kerja Pembaikan Kabel Dasar Laut Di Persisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 29 April 2008
23/2008 Kerja-Kerja Pembaikan Kabel Dasar Laut Di Persisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor - Pemindahan Kawasan Bekerja
13 Mei 2008
24/2008 Kerja-Kerja Pemasangan Dan Penanaman Kabel Dasar Laut - Selat Singapura Dan Pantai Timur Negeri Johor
13 Mei 2008
25/2008 Kerja-Kerja Pengerukan Di Sunagi Muar, Johor - Tempoh Kerja Dilanjutkan
26 Mei 2008
26/2008 Pengerukan Penyelenggaraan Di Pelabuhan Johor , Pasir Gudang - Tempoh Kerja Dilanjutkan Dan Tambahan Vesel-Vesel Bekerja
16 Jun 2008
27/2008 Kerja-Kerja Pembaikan Kabel Dasar Laut Di Persisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang , Johor
19 Jun 2008
28/2008 Siasatan Tanah Di Pulau Sibu , Mersing , Johor
20 Jun 2008
30/2008 Vesel Di Luar Keupayaan "Champion Brali" Bersauh Di Luar Had Pelabuhan Pasir Gudang
25 Jun 2008
31/2008 Kerja-Kerja Pemulihan Kabel Dasar Laut Di Persisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang , Johor
10 Julai 2008
32/2008 Kerja-Kerja Pemasangan Kabel Dasar Laut Di Luar Had Pelabuhan Pasir Gudang , Johor
16 Julai 2008
33/2008 Wrek Baru Di Kuala Sungai Santi Di Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang , Johor
1 Ogos 2008
34/2008 Hari Kemerdekaan Malaysia
28 Ogos 2008
35/2008 Kerja-Kerja Pembaikkan Kabel Dasar Laut Dipersisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang , Johor
4 September 2008
36/2008 Kerja-Kerja Pembaikkan Kabel Dasar Laut Dipersisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang , Johor
4 September 2008
37/2008 Kerja-Kerja Pembaikkan Kabel Dasar Laut Dipersisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang , Johor
22 Oktober 2008
38/2008 Sea Malaysia Rally Di Teluk Danga , Johor Bahru Dan Pengwujudan Kawasan-Kawasan Labuhan Sementara
23 Oktober 2008
39/2008 Latihan Menembak Peluru Hidup Dari Bumi Ke Udara Di Tanjung Logok , Kota Tinggi , Johor
23 Oktober 2008
40/2008 Kerja-Kerja Pembaikan Kabel Dasar Laut Dipersisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang , Johor
7 November 2008
41/2008 Pembangunan Pulau Tebus Guna Di Had Pelabuhan Tanjung Pelepas , Johor - Pengwujudan Kawasan Kerja
14 November 2008
42/2008 Pembangunan "Waterfront Precint" Nusajaya Di Had Pelabuhan Johor Bahru - Pengwujudan Kawasan Kerja
20 November 2008
43/2008 Cadangan Pembangunan Tambangan Jari Barat Di Malaysia Marine And Heavy Engineering (Mmhe), Di Had Pelabuhan Pasir Gudang - Kawasan Kerja Diwujudkan
25 November 2008
44/2008 Pembetulan Kepada Pekeliling Pelabuhan No 43/2008 Bertarikh 25 November 2008
1 Disember 2008
45/2008 Larangan Bagi Vesel-Vesel Bunker Berbendera Asing Bersaiz Konvensyen Yang Memiliki Sijil Statutori Bukan Konvensyen Beroperasi Membekal Bahan Api Di Dalam Perairan Negeri Johor
9 Disember 2008
46/2008 Pembangunan Pengkalan Polis Marin Diraja Malaysia Di Sungai Pulai , Johor - Pengisytiharan Kawasan Kerja
9 Disember 2008
47/2008 Kerja-Kerja Pembaikan Kabel Dasar Laut Dipersisiran Had Pelabuhan Pasir Gudang , Johor
16 Disember 2008
48/2008 Kerja-Kerja Pembaikan Kabel Dasar Laut Di Luar Pantai Timur Negeri Johor
16 Disember 2008
49/2008 Pengerukan Penyelenggaraan Di Pelabuhan Tanjung Pelepas , Johor
24 Disember 2008
50/2008 Pengerukan Di Mmhe Di Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang , Johor
24 Disember 2008