1:16:45 PM | 10-Jul-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Notis / Pekeliling Pelabuhan / /
 

Wilayah Selatan 2011

 

Arkib

Semua notis adalah dalam format PDF. Anda perlu menginstalasi aplikasi Acrobat Reader untuk memaparkan pekeliling.
 
No. Notis Tajuk Tarikh
26/2011 Aktiviti Survei Hidrografi Di Perairan Tanjung Belungkor Sehingga Tanjung Pengelih, Selat Johor Timur 27 Disember 2011
25/2011 Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Johor 17 November 2011
24/2011 Acara Perbarisan Kapal-Kapal Statik Di Had Pelabuhan Johor Bahru 16 November 2011
23/2011 Kerja Pemasangan Sistem Kabel Dasar Laut Asia Submarine Cable Express (Ase) Di Luar Pantai Timur Negeri Johor - Lanjutantempoh Bekerja 11 November 2011
22/2011 Kerja-Kerja Pengerukan Dan Penambakan Di 'Pulau A2', Teluk Danga, Di Had Pelabuhan Johor Bahru 09 November 2011
21/2011 Pembangunan Terminal Laut Dalam Bebas - Vesel Tambahan Yang Terlibat Dalam Aktivitiaktiviti Pengerukan Dan Pelupusan 03 November 2011
20/2011 Pembetulan Bagi Pekeliling Pelabuhan No. 18/2011 - Koordinatkoordinat Tapak Pelupusan 02 November 2011
19/2011 Kerja-Kerja Penambakan Di Had Pelabuhan Tanjung Pelepas Dan Pengerukan Pasir Di Beting Ramunia, Johor - Lanjutan Tempoh Bekerja 19 Oktober 2011
18/2011 Pembangunan Terminal Laut Dalam Bebas - Aktiviti-Aktiviti Pengerukan Dan Pelupusan 12 Oktober 2011
17/2011 Halangan Di Luar Terminal Feri Tanjung Belungkor - Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 06 Oktober 2011
16/2011 Pembetulan Bagi Pekeliling Pelabuhan No. 13/2011 - Koordinatkoordinat Kawasan Pengerukan 06 Oktober 2011
15/2011 Survei Hidrografi Di Dalam Had Pelabuhan Johor Bahru - Lanjutan Tempoh Bekerja 03 Oktober 2011
14/2011 Survei Hidrografi Di Dalam Had Pelabuhan Johor Bahru 26 September 2011
13/2011 Kerja-Kerja Penambakan Di Had Pelabuhan Tanjung Pelepas Dan Pengerukan Pasir Di Beting Ramunia, Johor 26 September 2011
12/2011 Aktiviti Penyiasatan Tanah Di Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor 12 September 2011
11/2011 Pembetulan Bagi Pekeliling Pelabuhan No. 09/2011 - Koordinatkoordinat Kawasan Bekerja 05 September 2011
10/2011 Survei Hidrografi Di Luar Pantai Tenggara Negeri Johor 29 Ogos 2011
09/2011 Kawasan Bekerja Di Wujudkan Di Luar Pantai Pengerang, Johor Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang 29 Ogos 2011
08/2011 Kerja-Kerja Pembaikan Kabel Dasar Laut Di Luar Pantai Timur Negeri Johor 24 Ogos 2011
07/2011 Kerja-Kerja Pemasangan Sistem Kabel Dasar Laut Asia Submarine Cable Express (Ase) Di Luar Pantai Timur Negeri Johor 24 Ogos 2011
06/2011 Hari Kemerdekaan Malaysia 24 Ogos 2011
05/2011 Aktiviti-Aktiviti Pengerukan Pasir Di Beting Ramunia, Johor Dan Operasi Pelupusan Pasir Di Had Pelabuhan Tanjung Pelepas 20 Jun 2011
04/2011 Aktiviti-Aktiviti Pengerukan Pasir Di Dalam Zone Pesisir Pantai Di Selat Melaka, Di Luar Pantai Muar, Johor 13 Jun 2011
03/2011 Survei Hidrografi Di Luar Pantai Mersing, Johor 06 Mei 2011
02/2011 Mobilasi Keluar Paip Dan Peralatan Di Dalam Had-Had Pelabuhan Johor Bahru Dan Pasir Gudang 28 April 2011
01/2011 Kerja-Kerja Pemasangan Paip Dasar Laut Di Luar Pantai Timur Negeri Johor 13 Januari 2011