8:39:40 AM | 14-Jul-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Notis / Notis Perkapalan Malaysia / /
 

Notis Perkapalan Malaysia 2011

 

Arkib

Semua notis adalah dalam format PDF. Anda perlu menginstalasi aplikasi Acrobat Reader untuk memaparkan notis.
 
No. Notis Tajuk Tarikh
01/2011 Tarikh Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Bagi Tahun 2011 03 Januari 2011
02/2011 FI Bagi Latihan Dibawah Kaedah-Kaedah Perkapalan Saudagar (Latihan Dan Perakuan (Pindaan) 2010) 26 Januari 2011
03/2011 Resolution Adopted By MSC 87th & MSC 88th 1 Januari 2011
04/2011 Resolution Adopted ByMEPC 58th, MEPC 59th, MEPC 60th & MEPC 61st 1 Januari 2011
26/2011 Pengiktirafan Kepada Syarikat 'SHIP CLASSIFICATION MALAYSIA' Untuk Tujuan Pemeriksaan Kapal Dan Pengeluaran Sijil Statutori Bagi Pihak Kerajaan Malaysia 1 Januari 2011
29/2011 Sijil Keanggotaan Selamat Untuk Pelayaran Domestik 15 April 2011
31/2011 Tambahan Kepada NPM 29 / 2011 16 Ogos 2011
33/2011 Summary of Malaysian Shipping Notice Revision 02/2011 (Resolution Adopted By Maritime Safety Committee Meeting) 01 Oktober 2011
64/2011 Acceptance Of The Use Of Digital Nautical Publications Onboard Ship 01 Januari 2011