10:10:34 PM | 05-Aug-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Notis / Notis Perkapalan Malaysia / /
 

Notis Perkapalan Malaysia 2012

 

Arkib

Semua notis adalah dalam format PDF. Anda perlu menginstalasi aplikasi Acrobat Reader untuk memaparkan notis.

No. Notis
Tajuk Tarikh
01/2012 Tarikh Peperiksaan Lisan Perakuan Kekompetenan Bagi Tahun 2012
03 Januari 2012
02/2012 Format Baru Sijil Perakuan Pengiktirafan
04 Januari 2012
03/2012 Piawaian Kemudahan Latihan "Rumah Asap" Untuk Institusi Latihan Maritim
06 Mac 2012
05/2012 Pelaksanaan Sistem Perlepasan Kapal (SCS) Atas Talian
10 Mei 2012
06/2012 Perjanjian Anak Kapal Dan Buku Log Rasmi
18 Jun 2012
07/2012 Keperluan Sijil Kecekapan Untuk Pengeluaran Perakuan Kekompetenan Berdasarkan Kepada Konvesyen STCW 78 Seperti Pindaan (2010 Pindaan Manila)
09 Ogos 2012
10/2012 Pemantapan Kualiti Tenaga Pengajar Institut Latihan Maritim
26 November 2012
11/2012 Peningkatan Kualiti Dan Piawaian Institusi Latihan Maritim
26 November 2012