7:09:06 AM | 02-Jun-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Notis / Nota Panduan Marin / /
 

Nota Panduan Marin 2002 / 2001

 

Arkib

Semua nota adalah dalam format PDF. Anda perlu menginstalasi aplikasi Acrobat Reader untuk memaparkan nota.
 
No. Nota Tajuk
NMPM 33/2001 Kursus Modular Diperlukan untuk Pengeluaran Perakuan Kekompetenan Selaras dengan Perkapalan Saudagar (Latihan dan Pensijilan) Kaedah-Kaedah 1999
NMPM 34/2002 Voyages Negeri - Penangguhan Penguatkuasaan pada Sijil Kekompetenan
NMPM 35/2001 Sijil Peperiksaan Kompetensi Tarikh Bagi Tahun 2002 --> Lampiran
NMPM 36/2002 Tambahan kepada Notis NMPM 33/2001
NMPM 37/2002 Memorandum daripada Akujanji antara Malaysia dan Negara Asing bawah Konvensyen STCW 1995 Peraturan 1/10
NMPM 38/2002 Penukaran Daripada Sijil Kompetensi Dikeluarkan oleh British Pihak Berkuasa yang Diiktiraf Pihak Berkuasa Asing bawah MSO 1952 Seksyen 77 & 78
NMPM 39/2002 Penguatkuasaan Pelaksanaan pada Konvensyen STCW 95 Peraturan I / 10 pada 1 Ogos 2002
NMPM 40/2002 Pengeluaran Sijil Kursus Modular oleh Jabatan Laut Malaysia
NMPM 41/2002 Melaksanakan Penguatkuasaan Konvensyen STCW 95 Peraturan I/10 Pada 1 Ogos 2002 - Tambahan kepada NMPM 39/2002