10:42:52 PM | 26-Sep-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Laman Utama / Perkapalan / Prosedur /
 

Jadual FI

 

Pendaftaran Kali Pertama

Skala Tanan Kasar Fi
Sehingga 50 tan RM 10.00
Antara 50 dan 100 tan RM 15.00
Antara 100 dan 200 tan RM 20.00
Setiap Penambahan 100 tan atau sebagainya RM 5.00

 
Fi Tanan Tahunan

Fi tanan tahunan adalah RM 0.30 setiap tanan kasar yang perlu dibayar oleh pemilik kapal pada kali pertama pendaftaran atau pembaharuan pendaftaran kapal dan setiap tahun sebelum tarikh ulangtahun pendaftaran kali pertama atau pembaharuan pendaftaran.

Perpindahan dan Gadaian

Untuk tujuan perpindahan, penghantaran, pendaftaran semula, perpindahan pendaftaran dan perpindahan gadaian. Fi adalah berpandukan kepada tanan kasar kapal atau pegangan kapal yang dipindahkan

Skala Tanan Kasar Fi

Skala Tanan Kasar Fi
Kurang 10 tan RM 1.00
10 tan dan kurang 20 tan RM 2.00
20 tan dan kurang 30 tan RM 4.00
30 tan dan kurang 40 tan RM 5.00
40 tan dan kurang 50 tan RM 6.00
50 tan dan kurang 75 tan RM 7.00
75 tan dan kurang 100 tan RM 9.00
100 tan dan kurang 125 tan RM 10.00
Setiap penambahan 50 tan, or sebahagian 50 tan RM 1.00

Sijil Pemeriksaan

Berikut adalah fi yang dikenakan untuk pengeluaran Sijil Pemeriksaan.

Perkara FI
Pengeluaran Sijil Pemeriksaan RM 100.00
Pengeluaran Tanda Ukiran dan Nama Kapal RM 30.00
Bayaran Perkhidmatan Untuk Pemeriksaan Yang Dijalankan Di Luar Negara RM 230.00 sehari atau sebahagian dari hari -hari tersebut

Fi yang dikenakan adalah menurut The Merchant Shipping (Surveyors of Ships and Radio Surveyors)(Fis) 1960 Rules yang berkuatkuasa