4:36:23 PM | 30-May-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Laman Utama / Perkapalan / Prosedur /
 

Pendaftaran Kapal Antarabangsa Malaysia

 

Maklumat Umum
Carta Alir Prosedur Pendaftaran Kapal Malaysia
Prosedur Pendaftaran Kapal
Keperluan Tanda Ukiran Dan Nama Bot
Jadual FI
Direktori Perhubungan