11:52:40 AM | 20-Oct-2019
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Laman Utama / Perkapalan / Prosedur /
 

Pendaftaran Kapal Malaysia

 

Maklumat Umum
Carta Alir Prosidur Pendaftaran Kapal Malaysia
Pemindahan/Pembatalan Pelabuhan Daftar Kapal
Perlanjutan Tempoh Pendaftaran
Penukaran maklumat Pendaftaran Kapal
Prosedur Pendaftaran Kapal
Keperluan Tanda Ukiran Dan Nama Bot
Jadual FI
Direktori Perhubungan