10:02:21 PM | 28-Sep-2020
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Laman Utama / Perkapalan / Prosedur /
 

Jadual FI

 

Rujukan dibuat berdasarkan Jadual Kedua dalam Peraturan Perkapalan Saudagar 2005 (Terminable Certificate of Registry)

Pendaftaran Kali Pertama

S kala Tanan Kasar Fi
Sehingga 50 tan RM 10.00
Antara 50 dan 100 tan RM 15.00
Antara 100 dan 150 tan RM 20.00


Pembaharuan Pendaftaran
  1. Pembaharuan pendaftaran - RM 10.00 / setahun

Perpindahan dan Gadaian

Untuk tujuan perpindahan, penghantaran, pendaftaran semula, perpindahan pendaftaran dan perpindahan gadaian - RM 10.00/permohonan

Lain-lain
  1. Pertukaran nama kapal - RM 50.00/permohonan
  2. Bagi setiap pemeriksaan untuk setiap rekod - RM 2.00

Sijil Pemeriksaan

Berikut adalah fi yang dikenakan untuk pengeluaran Sijil Pemeriksaan:

Perkara Fi
Pengeluaran Sijil Pemeriksaan RM 100.00
Pengeluaran Tanda Ukiran & Nama Kapal RM 30.00

Fi yang dikenakan adalah menurut The Merchant Shipping (Surveyors of Ships and Radio Surveyors) (Fis) 1960 Rules yang berkuatkuasa.