Log Masuk

Anda memerlukan akaun JALIN untuk membolehkan anda melayari JALIN.
Jika tiada akaun, sila klik fail ini:

1. Borang Permohonan Katalaluan Email

2. Borang Umum Katalaluan Intranet JLM (JALIN)
Nama Pengguna (Emel)


Kata Laluan


Lupa kata laluan anda? 

Amaran : Ini adalah rangkaian persendirian Jabatan Laut Malaysia. Adalah dilarang
untuk melakukan capaian yang tidak dibenarkan. Penggunaan sistem ini adalah tertakluk
kepada polisi-polisi keselamatan yang telah disediakan oleh Jabatan Laut Malaysia.

Copyright © Jabatan Laut Malaysia 2015 All rights reserved.